Hibabejelentés 0-24/365:
+36-30-760-1700
Tel: +36-88-560-378
Fax: +36-88-560-379
sales[at]corecommsi[dot]hu

A végtelen energia forrása...

Pályázatok

NEMZETKÖZI KÉPZÉSI PROGRAM (ELITE PROGRAM)
Pályázat neve: KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása
Konstrukció száma: GINOP-1.1.7-17
Pályázat azonosítója: GINOP-1.1.7-17-2017-00001
A projekt várható befejezése: 2021.05.31.
Támogatás összege: 6 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt elszámolható költsége: 6 500 000 Ft
Közreműködő szervezet: Pénzügyminisztérium

A projekt leírása
A hazánkban működő kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV-k) meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítménye, versenyképessége és a munkaerő foglalkoztatása szempontjából. A gazdaságban betöltött hangsúlyos szerepük miatt a KKV-k finanszírozása, illetve pénzügyi és vállalatfinanszírozási ismereteik bővítése nemzetgazdasági érdek. A hazai vállalatszerkezetből hiányoznak azok a vállalatok, amelyek szemléletmódjukban közelebb kerültek a nagyvállalati státuszhoz, így például független menedzsmenttel, stabil működéssel, belső szabályokkal és normákkal, és érett szervezeti struktúrával rendelkeznek. A hazai vállalkozói szemlélet átalakítása vállalkozói szemléletváltozást elősegítő képzési és fejlesztési programokkal lehetséges. A szemléletváltás mellett a képzés akár további forrás bevonását eredményezheti a vállalatok tőzsdei jelenlétével. A vállalatok külső finanszírozásra történő felkészítése speciális tudást és speciális képzést igényel, melynek első lépése a tőzsdére lépést megelőző mentor program, ami többéves, számos modult magába foglaló képzésen alapul és a képzési tevékenység mellett megteremti a lehetőséget arra is, hogy a részt vevők kapcsolatot építsenek ki iparági szakértőkkel, tanácsadókkal, befektetőkkel, és hozzájuk hasonló más vállalatokkal, ezzel segítve a további fejlődést és külső finanszírozást is. Az ELITE olyan vállalatvezetési és finanszírozási ismereteket, illetve network-öt nyújt, amely nemzetközileg is versenyképessé teszi a résztvevő vállalkozásokat, és megnyitja az utat a tőzsdei, valamint egyéb külső finanszírozási formák felé. A program nem szigorúan a tőzsdére lépésben segít, hanem szemléletformálást biztosít, felkészíti a tovább fejlődésre a résztvevőket, megismerteti a fejlődésük szempontjából fontos gazdasági szereplőkkel, ezzel komplex módon segít abban, hogy a tervezett külső finanszírozást hatékonyan és eredményesen tudják felhasználni.

További információ kérhető:
CoreComm SI Kft. | +3688560378
Elérhetőség: info@corecommsi.hu

GREENVERTER PROJEKT
Pályázat neve: Energetikai és villamosipari innováció a CoreComm SI és az NRG Services Kft-knél
Kedvezményezett: Corecomm SI Kft.
Konstrukció száma: 2018-1.1.2-KFI
Pályázat azonosítója: 2018-1.1.2-KFI-2018-00193
A projekt kezdete: 2019.01.01.
A projekt várható befejezése: 2020.12.31.
Fenntartási időszak vége: 2023.12.31.
A projekt összköltsége: 550 588 420 Ft
Támogatás összege: 355 038 278 Ft
Támogató: Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt leírása
Az energiahatékonyság növelése, az intelligens energiatermelés, -tárolás és -gazdálkodás fejlesztése, az éghajlatváltozással összefüggő megelőzés és alkalmazkodás terén tevékenykedő hazai iparági szakemberek, kutatók és fejlesztők egy speciális projekttéma közös kidolgozására vállalkoztak.
A koncepció arra a műszaki problémára fókuszál, hogy a hálózat szennyezése nagymértékben rontja a villamosenergia hálózat minőségét, a torzított hálózat pedig nem megfelelő áramellátást okozhat. Ezen hatások kiküszöbölésére kínál megoldást a GREENVERTER.
Az energetikai és villamosipari innováció célja szerint növeli az energiahatékonyságot, hozzájárul a fenntartható termeléshez és fogyasztáshoz azáltal, hogy csökkenti a felharmonikus szennyezés következtében jelentkező károkat (pl. eszközök élettartamának csökkenése, meghibásodások, energiaátvitel-veszteség, hatásfok-csökkenés, transzformátorok túlterhelése stb.).
Több éves előkészület alapján a projekt megvalósítása 2018-ban jelentős impulzust kapott azzal, hogy neves külső szakemberek az innovációs elképzelést támogatásra érdemesnek minősítették. A K+F+I koncepció az Európai Bizottság Seal of Excellence minősítését is elnyerte.

További információ kérhető:
CoreComm SI Kft. | +3688560378
Elérhetőség: info@corecommsi.hu

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS
Pályázat neve: Informatikai fejlesztés a CoreComm SI Kft. energetikai üzletágánál
Kedvezményezettek: Corecomm SI Kft.
Konstrukció száma: GINOP-3.2.2-8
Pályázat azonosítója: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00443
A projekt kezdete: 2018.04.20.
A projekt várható befejezése: 2019.01.31.
Támogatás összege: 5 455 360 Ft
Támogatás mértéke: 40%
A projekt elszámolható költsége: 13 638 400 Ft
Közreműködő szervezet: Pénzügyminisztérium

A projekt leírása
A CoreComm SI Kft. sikerrel pályázott a GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00443 kódszámú „Informatikai fejlesztés a CoreComm SI Kft. energetikai üzletágánál” című projekt támogatására. A 13.638.400 Ft-os összköltségű, ebből 5.455.360 Ft vissza nem térítendő támogatást elnyert projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül, a Nemzetgazdasági/Pénzügy Minisztérium támogatásával valósul meg.
A CoreComm SI Kft. energetikai üzletága (mint alapító üzletág) igényli a mai napon a legtöbb és legpontosabb adminisztrációt. Az üzletág jellegéből adódóan a két fő munkaterület a projekt alapú telepítés, majd az eseti vagy átalánydíjas javítás, karbantartás. A szakmai csapat belső működését és együttműködését a cég adminisztratív rendszerével (pénzügy, kontrolling) jelenleg két szigetrendszerrel és kiegészítő Excel táblákkal támogatják, sok manuális munkára van szükség az adatok átadásához, projekt fedezetek és egyéb statisztikák kinyeréséhez. A fenti problémákat fogjuk feloldani a projekt megvalósításával.
A CoreComm SI Kft. meglévő informatikai rendszere alapjaiban átalakul a projekt során. A Silver Frog Kft. bevezetendő Hibrid szoftvere egy on-premise, vagyis helyben telepített, moduláris ügyviteli és cégirányítási rendszer. A termék felhő alapú és integrált, azaz egyetlen rendszeren belül használható a vállalkozások tevékenysége során kezelt összes információ és funkció.
A szoftver bevezetése során a kiszolgálandó folyamatokat, nyilvántartásokat, kimutatásokat a szállítóval a belső kulcsemberekkel való konzultáció során alakítjuk ki. A már kialakított rendszerből egy teszt példányon kerül sor az oktatásokra, hogy a felhasználók begyakorolhassák a rendszer használatát éles bizonylatok vagy valós raktármozgás létrehozása nélkül. Az oktatás lezárásával és a rendszer átadásával pedig élesedik a rendszer, a bevezetés után ebből kerülnek kiállításra a bizonylatok, innen kerülnek feldolgozásra munkalapok, illetve itt lesznek elérhetők a vezetői- és döntéstámogató információk. A fejlesztés célja az energetikai üzletág szigetrendszereinek felszámolása, gyorsítva és integrálva a folyamatokat, és támogatva a vezetői döntéseket.

További információ kérhető:
CoreComm SI Kft. | +3688560378
Elérhetőség: info@corecommsi.hu

ÚSZÓHÁZ PROJEKT
Pályázat neve: Innovatív, beton alapanyagú úszómű létrehozásának kutatása és modul rendszerű felépítmény fejlesztése
Kedvezményezettek: Corex Projektfejlesztési Kft.; Corecomm SI Kft.
Konstrukció száma: GINOP-2.1.1-15
Pályázat azonosítója: GINOP-2.1.1-15-2016-00564
A projekt időtartama (tervezett): 2017.05.15-2019.05.14.
Támogatás összege: 999 503 080 Ft
A projekt elszámolható költsége: 1 529 958 510 Ft
Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium

A projekt tárgya
Vékonyfalú habkitöltéses, nyomóterhelésre méretezett beton modulponton kialakítása úszó dereglyeházak számára, melyek a gépnélküli kishajók üzemi terheléseinek és üzemeltetési feltételeinek megfelelő kialakításúak.

A projekt bemutatása
Az úszóház ugyan az elmúlt egy évtizedben került a figyelem középpontjába, pedig már évszázadok óta jellemző lakhatási módja a vízparti népeknek. Akár a nyugati, akár a keleti kultúrtörténetre tekintünk vissza, találkozhatunk úszóházakkal, de az utóbbi években a kategória továbblépett és mint egy új, népszerű szolgáltatásként, iparágként született újjá.

Funkcióiban a korábbi lakhatási és vízparti rekreáción túlmutató vonások jelentek meg:
• életstílus követése
• új, akár luxus kivitelű szolgáltatás
• energetikai, környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele
• építészetileg számos kibontakozási lehetőséget nyújt
• folyamatosan megújuló, innovatív technológiák
• természetbe simulás
• rugalmas alkalmazkodás éghajlatváltozásra, árvizekre

A projekt célja
Olyan egyszerűen gyártható, karbantartást alig igénylő, megfelelő felhajtóerőt biztosító beton elemek (pontontestek) kifejlesztése, amelyek többféle formában és nagyságban csatolhatók egymáshoz. Ennek köszönhetően csökkennek az építési és karbantartási költségek és így lehetőség nyílik a célcsoportok szélesítésére. További innovációt jelent, hogy a felépítmény modul rendszerű lesz, azaz számos formában és elrendezésben lesz kombinálható.
A projekt fő célkitűzése továbbá, hogy a betonpontonoknál eddig behatóan nem vizsgált sarok-kötések igénybevételét, teherbírását és időállóságát vizsgálja, továbbá az egyes elemek megfogását az emelések biztonságossá tételét elemezve. A projekt eredménye A szakmai- műszaki eredményeket 1 db modell és 10 db prototípus kifejlesztése, megépítése és tesztelései során érjük el. A prototípus közúton szállítható, beton alapanyagú úszótestekből modul rendszerben összeállított ponton (gép nélküli kishajó), rajta épület jellegű, modul rendszerű felépítménnyel.

További információ kérhető:
CoreComm SI Kft. | +3688560378
Elérhetőség: info@corecommsi.hu

NEMZETKÖZI PIACRA JUTÁS PROJEKT
Pályázat neve: Nemzetközi piacra jutás
Kedvezményezett: „CORECOMM SI” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Pályázat azonosítója: GINOP-1.3.1-15-2015-00302
A projekt kezdete: 2015.11.06.
A projekt várható befejezése: 2017.12.31.
Támogatás összege: 19 930 000 Ft
Támogatás mértéke: 50%
A projekt elszámolható költsége: 39 864 000 Ft
Irányító hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium

A projekt leírása
A CORECOMM SI Kft. néhány évvel ezelőtt a több országból érkező megkeresésre reagálva profilját kibővítette és a vállalat hamvasztókemence gyártással megjelent a kegyeleti piacon is. Mivel erős potenciált fedeztek fel a szektorban, ezért a tevékenység kiépítése mellett döntött, jelenlegi piaci részesedése a magyar piacon 10%. A termék teljesen új profillal jött létre Krematech márkanévvel.
Jelen projekt keretében a cég ezt a piaci részesedést kívánja növelni nem csak belföldi, hanem nemzetközi szinten is, külföldi piacokon való jelenléttel. További cél az árbevétel, ezen belül is az export árbevétel növelése, létszám fenntartása és hosszú távon növelése.
A CORECOMM SI céljainak eléréséhez, új üzleti kapcsolatok kialakítására elengedhetetlen eszköz a nemzetközi szakmai kiállításokon való megjelenés. A termék, a hamvasztó kemence jellegéből fakadóan a zajos kiállítások, forgatagok ellensúlyozására fontos, hogy a vállalat olyan saját standdal készüljön, megy tükrözi egyrészt a nyugodt hozzáállást, másrészt profizmust sugároz a főként állami szférából és magántemetkezési vállalatokból álló ügyfelek felé. Éppen ezért az első lépés a saját stand legyártása, amely könnyen szállítható és bármely kiállításon könnyen összeszerelhető. Mivel a stand hosszú távra készül, ezért fontos, hogy az installáció reklámfelületei egyszerűen cserélhetőek legyenek.
A stand legyártásán kívül a pályázat kereteiben valósul meg a kiállításokon való részvétel, a stand szállítása, valamint piackutatás és marketing stratégia, illetve image film elkészítése.

További információ kérhető:
CoreComm SI Kft. | +3688560378
Elérhetőség: info@corecommsi.hu


FEJLETT NAPELEMGYÁRTÁSI KAPACITÁS KIALAKÍTÁSA
Pályázat neve: Fejlett napelemgyártási kapacitás kialakítása
Pályázat azonosítója: GINOP-1.2.1-15-2015-00806
Támogatás összege: 245 317 491 Ft
Támogatás intenzitása: 50 %.

Társaságunk, a CoreComm SI Kft. energetikai tevékenységét fejlesztve és bővítve a megújuló energia, azon belül is a szolár rendszerek terén komplex és kulcsrakész szolgáltatásokat fog nyújtani a 2016-os évben megvalósuló veszprémi napelem gyár. A Széchenyi 2020 program keretén belül, 245,32 millió forintos európai uniós támogatással létrejövő napelem gyár komplett, személyre szabott szolgáltatást biztosít majd partnereinek.
A gyártó üzem, nem csupán Magyarországon, de világviszonylatban is újszerű, megnövekedett hatékonyságú napelem modulok előállítását fogja végezni a hazai és európai felvevő piac számára, termék kínálata széles vásárlói rétegek, egyénre szabott igényeit szolgálja ki, magánszemélyektől a nagyipari beruházásokig.
A projekt fő eleme a napelem gyár gépegységeinek beszerzése. A beruházás során egy 3-20 MW éves kapacitású, félautomata napelem gyártó üzem kerül kiépítésre. A gyártósor a minőségi termék előállításához mérten automatizált, fő szempont, hogy kizárólag első osztályú és garantáltan magas minőségű termékeket állítsunk elő, és az egyedi rendelési igényekhez igazodva, rugalmas gyártási lehetőséget biztosítsunk. A saját gyártású napelem modulok révén kompletten fogjuk tudni szállítani az energiatermelő és ellátó rendszereket, illetve a modulok villamos sínezésének, keretezésének, méretezésének kialakítása eleve az adott projekt rendszer igényéhez igazodva kerül legyártásra. Az üzem fő termékkínálatát a polikristályos, változatos teljesítmény spektrumú napelem modulok adják.
A barnamezős területen megvalósuló beruházás részeként sor kerül a gyártó üzemnek helyet adó épület infrastrukturális és műszaki fejlesztésére. Az ingatlan korszerű és megújuló energetikai megoldásai biztosítják, hogy az ingatlan hasznosítása a villamos és hőenergia költségek minimalizálásával történjék meg.
Jelen beruházásunk esetében a tervezett gyártó tevékenységünk termékpalettája egyértelműen a megújuló energetika hazai és Európai Uniós intézkedési tervekkel is összhangban lévő, minél szélesebb körű megismertetését és elterjesztését célozza. A napelem energiát hasznosító rendszerek alkalmazásával, egy állandóan és ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrás kiaknázásának lehetőségére és szükségességére is fel kívánjuk hívni a figyelmet.
Összegezve úgy gondoljuk, projektünk versenyképességi, energiahatékonysági, innovatív, társadalompolitikai szempontok tekintetében is sokrétűen illeszkedik és hozzájárul a hazai és Európai Uniós célkitűzésekhez.

További információ kérhető:
CoreComm SI Kft.
Elérhetőség: +36 88/560-378

A "Korszerű telephelyfejlesztés a "CoreComm SI" Kft-nél" című projekt
Projekt neve: „Korszerű telephelyfejlesztés a "CoreComm SI" Kft-nél” (KDOP-1.1.1/C-11-2011-0064)

Folyamatosan fejlődő cégünk minden évben stabil bevétel növekedést mutat, melyhez hozzájárul a jelenleg 27 fő alkalmazott, melyből 6 fő női munkavállaló. Jelenlegi tevékenységeink úgy, mint az energetikai-, légkondicionáló-, acélkereskedelem-, solar üzletágak fejlődése, valamint a folyamatos előrehaladás eredményeként új, korszerű telephelyre volt szükségünk, ahol üzletágaink működése, valamint a szorosan hozzájuk kapcsolódó tevékenységek egy helyen, maximális hatékonysággal képesek együttműködni. Ennek eredményeként jött létre egy új, 930 m2 alapterületű, földszintes ipari csarnoképület. A csarnok funkcióját tekintve magába foglal egy szociális blokkot, mely irodákat, tárgyalót, bemutatótermet, irattárat, teakonyhát, tárolókat, vizesblokkokat és öltözőt tartalmaz, valamint egy csarnokrészt, amely raktárakat és szerelőcsarnokokat tartalmaz. Az épület korszerű VRV technológiájú fűtés/hűtés rendszerrel rendelkezik, hőszigetelt téglafalakkal, műanyag nyílászárókkal, valamint a lapos tetőn elhelyezett 15kW teljesítményű napelemes rendszerrel, melyek teljes egészében biztosítják az épület korszerűségét, valamint energetikai egyensúlyát. A projekt keretében új eszközök kerültek beszerzésre (mérőműszerek, szerszámok, IT eszközök), melyek a munkavállalók mindennapi tevékenységeit teljes körűen kiszolgálják.

Kedvezményezett: CoreComm SI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8200 Veszprém, Kistó utca 21.

Közreműködő szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III.emelet)